Arkivet etter Fattigvesenet i Kristiania oppbevares i Byarkivet i Oslo. Arkivet inngår som et viktig element i Byarkivets prosjekt Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå.

Her presenteres hjemstavnsregister for perioden 1881-1916. Dette er en inngang til forhørsprotokollene, som publikum kan søke i ved å henvende seg til Byarkivet. Hjemstavnsregistrene har tidligere blitt mikrofilma. Riksarkivet har skanna mikrofilmen, mens Byarkivet har indeksert materialet.

Videre presenteres manntallsprotokoller 1865-1910 fra Kontoret for utsatte, 3. avdeling. Disse protokollene har Byarkivet skanna selv, mens Riksarkivet har indeksert.

Oppdatert 6. februar 2014.

Fattigvesenet i Kristiania (OBA/A-20045)

Serie Fb: Hjemstavnsregister

Serie Hd: Kontoret for utsatte, 3. avdeling