Første versjon av folketellingen 1865 ble gjort tilgjengelig i Digitalarkivet den 1. juni 1998, da Riksarkivaren tok over restene av transkriberingsprosjektet Teleslekt fra Nasjonalbiblioteket. Jan Oldervoll ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen, gjennomførte denne og senere utlegginger.

På publiseringstidspunktet, var ca. 55 % av tellingen ferdig transkribert og korrekturlest. Ved overtakelsen av prosjektet, ble også to av transkriberingsgruppene videreført som Digitalarkivets registreringsenheter i Stavanger og på Voss. Disse gruppene fullførte sin del av registreringsarbeidet av 1865-tellingen. Dette var ferdig i februar 2000 og med 316 filer var 71 % av tellingen ferdig transkribert og korrekturlest. Resten av tellingen ble transkribert av Registreringssentral for historiske data (RHD) i Målselv/Tromsø og deres samarbeidspartnere (125 filer – 28 %). De tok for seg fylkene Vestfold, Nordland, Troms og Finnmark, pluss noen spredte prestegjeld og byer i resten av landet (flere i Oppland og Hordaland). To filer (Bergen og Askøy) er transkribert ved Statsarkivet i Bergen.

Fra juni 2000 har versjon 1 av 1865-tellingen vært tilnærmet komplett i Digitalarkivet. Etter dette er det ikke blitt gjort korreksjoner i denne versjonen. 

Periodevis fra september 2000 og til 2012 har pågått et omfattende arbeid i Riksarkivet med kvalitetskontroll og korrigering av filene fra folketellingen 1865. Arbeidet er i ulike perioder utført av Anne Minken, Unni Løkkebø, Frøydis Bryhn Ross og Lars Nygaard. Det inngikk også i ”kvalitetssikring og tilrettelegging av 1900- og 1865-tellingene for forskningsbruk”, som ble støttet økonomisk av Norges Forskningsråd i perioden 1998-2001.