Originalmaterialet fra folketellingen 1865 er dessverre ikke komplett. ”Spesiallistene” for noen hele prestegjeld og deler av andre må ha kommet bort hos Det statistiske Centralbyraa før materialet ble avlevert til Riksarkivet i 1910.

Følgende permanente mangler er kjent:

  • Gol prestegjeld i Buskerud (hele, 4162 personer)
  • Holtålen prestegjeld i Sør-Trøndelag (hele, 3801 personer)
  • Nannestad prestegjeld i Akershus (Bjerke sogn, 1457 personer)
  • Kristiania (minst 106 Spesiallister, ca 3700 personer)

En fullstendig mangelliste for 1865-tellingen vil bli ferdigstilt senere, og vil da bli publisert her.