Folketellingen 1891 oppbevares i Riksarkivet. Den inngår som serie Ea i arkiv S-2231: Statistisk sentralbyrå, sosioøkonomiske emner, folketellinger, boliger og boforhold.

Riksarkivet har pr. 19. juni 2013 skannet, indeksert og publisert om lag halvparten av folketellingen:

  • Herredene i alle fylker unntatt Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. For Nordland er 14 herreder skannet, indeksert og publisert.
  • Byene og ladestedene i Nordland, Troms og Finnmark.

Skanningen er planlagt fullført i løpet av 2014 med fortløpende indeksering og publisering.

Det er ikke mulig å søke i materialet. Brukerne må benytte materialet på samme måte som det fram til nå har blitt brukt på lesesalen. Ved hjelp av hovedsammendragene og hovedlistene identifiserer man hvilken tellingskrets et bosted tilhører og hvilket huslistenummer bostedet har. Deretter finner man den huslisten og de personsedlene som tilhører bostedet.

Dersom man ikke kjenner bostedet til den personen man søker, vil det ofte være vanskelig å finne vedkommende person.

De skannede bildene er tilgjengelige gjennom funksjonen Finn kilde .