Folketellingen 1891 er tilgjengelig i Digitalarkivet i skannet versjon. Arkivverket har ikke planer om å transkribere folketellingen 1891 for å gjøre den søkbar, men Digitalarkivet tar imot transkripsjoner fra frivillige bidragsytere. Vi håper derfor at stadig større deler av folketellingen 1891 vil bli søkbar. Det er laget introduksjonsside for transkribering av 1891-tellingen, samt en oversikt over hva som er reservert for transkribering - se i margen til høyre for snarveier dit.

Folketellingen 1891 omfatter skjema på flere nivåer.

  • Hovedsammendraget gir en oversikt over alle tellingskretsene i et herred eller en by.
  • For hver tellingskrets er det en hovedliste som viser hvilke bosteder som tellingskretsen omfatter.
  • For hvert bosted er det en husliste med opplysninger om bostedet.
  • For hver person er det en personseddel med opplysninger om personen.
  • Egne sedler med opplysninger om jordbruk er stort sett gått tapt, men er bevart for enkelte herreder.

Brukerne må benytte materialet på samme måte som det tidligere ble brukt på Riksarkivets lesesal. Ved hjelp av hovedsammendragene og hovedlistene identifiserer man hvilken tellingskrets et bosted tilhører og hvilket huslistenummer bostedet har. Deretter finner man den huslisten og de personsedlene som tilhører bostedet. Dersom man søker en person og ikke kjenner vedkommendes bosted, vil det ofte være vanskelig å finne vedkommende.

Folketellingen 1891 oppbevares i Riksarkivet. Den inngår som serie Ea i arkiv S-2231: Statistisk sentralbyrå, sosioøkonomiske emner, folketellinger, boliger og boforhold.