Folketellingen 1891 oppbevares i Riksarkivet. Den inngår som serie Ea i arkiv S-2231: Statistisk sentralbyrå, sosioøkonomiske emner, folketellinger, boliger og boforhold.

Riksarkivet har pr. 9. oktober 2014 skannet, indeksert og publisert noe over halvparten av folketellinga:

  • Hele Nordland, Troms og Finnmark.
  • Herredene (landkommunene) i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, samt Borgund i Møre og Romsdal og Foldereid i Nord-Trøndelag.

Følgende er ikke skannet:

  • Byene og ladestedene fra Trøndelag og sørover.
  • Herredene (landkommunene) i Møre og Romsdal (unntak: Borgund), Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (unntak: Foldereid).

Skanningen er planlagt fullført andre halvår 2015 med fortløpende indeksering og publisering.

Det er ikke mulig å søke i materialet. Brukerne må benytte materialet på samme måte som det fram til nå har blitt brukt på lesesalen. Ved hjelp av hovedsammendragene og hovedlistene identifiserer man hvilken tellingskrets et bosted tilhører og hvilket huslistenummer bostedet har. Deretter finner man den huslisten og de personsedlene som tilhører bostedet.

Dersom man ikke kjenner bostedet til den personen man søker, vil det ofte være vanskelig å finne vedkommende person.

De skannede bildene er tilgjengelige gjennom funksjonen Finn kilde.