Folketellingen fra 1910 er digitalt transkribert (avskrevet) fra og korrekturlest mot originalkilden. Dette arbeidet er utført i perioden 2001-2009 ved Digitalarkivets registreringsenheter i Stavanger og Voss (til sammen 82,8 %) og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv (17,2 %). Etter digitaliseringen er materialet blitt maskinelt konvertert, kontrollert og tilrettelagt i samarbeid mellom Riksarkivet og RHD, avd. Tromsø.

I Riksarkivet har det i perioden september 2009 – november 2010 også pågått en omfattende, datamaskinassistert kompletthets- og kvalitetskontroll av datafilene mot statistikken (NOS) og de originale hovedlistene, kretslistene og delvis hus- og familielistene. Denne kontrollen er ved publiseringen 1. desember 2010 fullført for alle kommuner unntatt Kristiania, som forventes fullført i løpet av januar 2011. Transkriberings- og databehandlingsfeil som avdekkes i tellingen vil bli korrigert fortløpende i den søkbare databasen, også for andre kommuner.

RHD har kodet fødested, yrke og andre variabler som en del av tilretteleggingen av tellingen for forskningsbruk. Mer informasjon om dette finnes på deres nettsted: http://www.rhd.uit.no/

Til sammen er det lagt ned ca. 65 årsverk i digitaliseringen av folketellingen 1910.