Tellingsarbeidet med folketellingen 1910 ble påbegynt torsdag den 1. desember og ble fullført et par uker senere. Vi har hentet ut sirkulæret, instruksjoner og tellingsskjemaene fra Norges Offisielle Statistikk VI 77:

Tellingsinstruksjoner ft1910

På landet ble tellingen gjennomført for hvert herred under ledelse av ordføreren. Herredet ble delt inn i tellingskretser, der tellere, som regel skolelærere, fra 1. desember gikk fra hus til hus og fylte ut tellingslistene (de såkalte Huslistene) med informasjon om alle tilstedeværende og også fraværende personer. Da Huslistene var ferdig utfylt, utarbeidet telleren en Kretsliste over antall personer for hvert bosted innenfor tellingskretsen, hvoretter ordføreren utarbeidet en Hovedliste over antall personer for hver tellingskrets innenfor herredet og de tilhørende sognene.

I byene ble tellingen gjennomført i regi av magistraten. Tellerne, også der mest skolelærere, fikk ansvaret for hver sin tellingskrets. I byene ble det gjennomført selvtelling, dvs. at huseiere og leieboere selv fylte ut hhv. Huslisten for gården/huset som helhet og Familielisten for den enkelte leilighet. Tellernes primære oppgave var da å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at Hus- og Familielistene var ferdig utfylt og samlet inn, utarbeidet telleren en Kretsliste over antall personer for hver gård/hus innenfor tellingskretsen, hvoretter magistraten utarbeidet en Hovedliste over antall personer for hver tellingskrets innenfor byen, og antall personer i de enkelte menighetene eller sognene innenfor byen. Utfylling og innsamling av skipslistene ble utført av tollvesenets funksjonærer i byenes havner.

Folketellingslistene ble fra januar 1911 sendt inn til Det Statistiske Centralbyraa, som arbeidet med bearbeiding og analyse av tellingen frem til september 1913. Resultatene foreligger i form av 7 hefter i serien Norges Offisielle Statistikk (NOS), som ble publisert mellom 1912 og 1916. Norge hadde den 1. desember 1910 en hjemmehørende befolkning på 2 391 782 personer. Gjennomføringen av tellingen kostet det offentlige totalt 322 000 kroner.

Tellingslistene ble avlevert til og katalogisert i Riksarkivet i 1950.