Sammenlignet med den forrige nasjonale folketellingen i 1900 var det følgende vesentlige endringer i folketellingen i 1910:

  • Full fødselsdato skulle oppgis for alle personer, ikke bare for barn under to år som i 1900.
  • Om hjemvendte norsk-amerikanere skulle det gis tilleggsopplysninger som utflyttingsår, hjemflyttingsår, bosted før utflyttingen og siste bosted og stilling i Amerika.
  • Det skulle oppgis om en person var arbeidsledig.
  • Det ble ikke gjennomført noen samtidig jordbrukstelling, men isteden en separat håndverkstelling.
  • Skipsmannskaper skulle oppføres kun for skip i norske havner og farvann, ikke for norske skip i utenlandske havner og farvann.