Kilder og kildeutdrag som er skrevet av som ren tekst og ikke i strukturert i et tabelloppsett er fulltekstavskrifter. Nedenfor presenterer vi lenker til avskrifter slik de lå på de gamle nettsidene til Digitalarkivet. Disse skal bli en integrert del av de nye nettsidene, men inntil videre listes de her. 

Avskriftene er gjort av ansatte i Arkivverket og gjester i Digitalpensjonatet. Det er ikke foretatt korrigeringer i dem i forbindelse med flyttingen.