Både i statsarkivene og i Riksarkivet finnes enkelte genealogiske samlinger som privatarkiver. Blant de mest kjente er Lassens samlinger og Delgobes samling. Begge er nå digitalisert.