Både i statsarkivene og i Riksarkivet finnes enkelte genealogiske samlinger som privatarkiver.

Lassens samlinger

Wilhelm Lassens personalhistoriske samlinger inneholder 84 bind tettskrevne notater. Opplysningene er dels hentet fra arkivstudier, dels fra aviser (særlig Morgenbladet). Hovedmengden er alfabetisk ordnet etter slektsnavn, men det finnes også en betydelig serie med utdrag fra kirkebøker, ordnet etter prestegjeld. Disse notatene er for det meste gjort under Lassens besøk på prestegårdene, der protokollene ennå ble oppbevart. I tillegg til de personalhistoriske samlingene inneholder arkivet Wilhelm Lassens private papirer, bl.a. regnskapsbøker, dagbøker (på fransk) og egen korrespondanse; dessuten dokumenter vedrørende Henrik Wergeland, Lassens famile og Gran prestegård mm. Ved Lassens død ble materialet gitt til Riksarkivet som testamentarisk gave. Der oppbevares det som privatarkiv nr. 51.

Lassens samlinger er tidligere mikrofilmet. Mikrofilmen ble i 2011 skanna, og bildene vil etter hvert bli indeksert og tilgjengelige i Digitalarkivet. Hvert bind med slektsnavn har en innholdsfortegnelse, der det er henvisning til sidetallet der omtalen av hvert slektsnavn begynner.

Delgobes samling

Den franske bergingeniøren og genealogen Charles Antoine Delgobe ble født i Château-Thierry i 1844. Han ble uteksaminert fra École centrale des arts et manufactures i 1867 som den fjerde beste av 130 kandidater med diplom som bergingeniør. Etter å ha vært ansatt ved kullgruver i Tyskland i to år, kom Delgobe til Norge, hvor han straks kastet seg over studiet av norsk språk, historie og topografi. Da han giftet seg med Marie Nicolette Lovise Floor i 1872, ble genealogi Delgobes store interessefelt. Han hadde klisterhjerne og en veldig arbeidskapasitet. Opptegnelsene skjedde på det han hadde for hånden. Det kunne være på regninger, reklame etc., og det er ikke alltid like lett å tolke det han nedtegnet.

Delgobes samling, som omfatter opplysninger om ca. 5400 slekter, ble kjøpt av Stiftsarkiverne i Kristiania (nå Statsarkivet i Oslo) og er en av Norges betydeligste genealogiske samlinger. I tillegg til dette inneholder samlingen en eske med genealogiske manuskripter, diverse avisutklipp, franske assignater fra 1793, originale dokumenter tilbake til 1600-tallet og ett membranfragment.

Delgobes samling (SAO/PAO-0038) er tidligere mikrofilmet. Mikrofilmen ble i 2011 skanna, og bildene ble indeksert og tilgjengeliggjort i Digitalarkivet i august 2011. Hver pakke er indeksert med slektsnavn, noe som genererer en innholdsfortegnelse for hver pakke. I tillegg finnes samlingens eget register og ei tilleggspakke.