Wilhelm Lassens personalhistoriske samlinger inneholder 84 bind tettskrevne notater. Opplysningene er dels hentet fra arkivstudier, dels fra aviser (særlig Morgenbladet). Hovedmengden er alfabetisk ordnet etter slektsnavn, men det finnes også en betydelig serie med utdrag fra kirkebøker, ordnet etter prestegjeld. Disse notatene er for det meste gjort under Lassens besøk på prestegårdene, der protokollene ennå ble oppbevart. I tillegg til de personalhistoriske samlingene inneholder arkivet Wilhelm Lassens private papirer, bl.a. regnskapsbøker, dagbøker (på fransk) og egen korrespondanse; dessuten dokumenter vedrørende Henrik Wergeland, Lassens famile og Gran prestegård mm. Ved Lassens død ble materialet gitt til Riksarkivet som testamentarisk gave. Der oppbevares det som privatarkiv nr. 51.

Lassens samlinger er tidligere mikrofilmet. Mikrofilmen ble i 2011 skanna, og bildene vil etter hvert bli indeksert og tilgjengelige i Digitalarkivet. Hvert bind med slektsnavn har en innholdsfortegnelse, der det er henvisning til sidetallet der omtalen av hvert slektsnavn begynner.

Serie F: Personalhistoriske samlinger

Serie Fa: Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn

Serie Fb: Personalhistorie, diverse

 • Bind 49 I: Norske stamtavler
 • Bind 50A: Bang
 • Bind 50: Ang-Eng
 • Bind 51: Far-Kre
 • Bind 52: Lan-Res
 • Bind 53: Seg-Ste
 • Bind 54: Sti-Whi
 • Bind 55: Wibe og Lund
 • Bind 56: Wibe og Lund
 • Bind 57: Blandede genealogiske opptegnelser
 • Bind 58: Biografiske utdrag av aviser med mer
 • Bind 59: Bin-Tob
 • Bind 60: Blandede genealogiske opptegnelser
 • Bind 61: Carl Lous' samlinger I
 • Bind 62: Carl Lous' samlinger II
 • Bind 63: Aag-Boy
 • Bind 64: Bra-Død
 • Bind 65A: Hals
 • Bind 65: Ell-Høe
 • Bind 66: Irg-Møl
 • Bind 67: Nan-Sve
 • Bind 68A: Aab-Sel
 • Bind 68: Tam-Øst
 • Bind 69: Biografiske utdrag av norske aviser 1853-1865
 • Bind 70: Opptegnelser av aviser, kalendre mv
 • Bind 71: Studentene fra 1831, 50 års-jubileet
 • Bind 72: Carl Lous' samlinger III
 • Bind 73: Martin Arnesen: Haldensia
 • Bind 74: Utdrag av kirkebøker mv

Serie Fc: Kirkebokutdrag

Serie Fd: Geistlige, akademiske borgere, 1813-1881

 • Bind 84A: Geistlige embetsmenn i Norge omkring 1857
 • Bind 84B: Fortegnelse over akademiske borgere ved universitetet 1813-1880

Serie G: Personlige papirer, familiepapirer

 • Bind 92: Vedkommende Wilhelm Lassens nærmeste familie. Dansk slektsbok.
 • Bind 93: Stambøker med mer
 • Bind 94: Brev til Wilhelm Lassen I: Aab-Bon
 • Bind 95: Brev til Wilhelm Lassen II: Bra-Bøg
 • Bind 96: Brev til Wilhelm Lassen III: Cas-Erl
 • Bind 97: Brev til Wilhelm Lassen IV: Fab-Grø
 • Bind 98: Brev til Wilhelm Lassen V: Hag-Jør
 • Bind 99: Brev til Wilhelm Lassen VI: Key-Nis
 • Bind 100: Brev til Wilhelm Lassen VII: Ols-Swa
 • Bind 101: Brev til Wilhelm Lassen VIII: Tha-Øst