Hunsfos fabrikker (SAK/D/1440)

Hunsfos Fabrikker var en stor og viktig hjørnesteinbedrift i Vennesla kommune fra 1880-årene og frem til 2011. På det meste hadde den 1100 ansatte. Den var en av Norges eldste papir-, cellulose- og tremassefabrikker og en av Sørlandets største bedrifter. Vennesla er "arbeiderbyen" i Vest-Agder, dominert av industri tilknyttet treforedling, med Hunsfos fabrikker som den klart største bedriften.

Statsarkivet i Kristiansand har tatt imot og ordnet det omfattende arkivet, som utgjør hele 116 hyllemeter. Arbeidet har blitt utført med støtte fra Kulturrådet.

Et lite utvalg arkivsaker er nå digitalisert. Hensikten er at publikum skal få en smakebit på bedriftens historikk og hvilke vedtak som ligger bak dens utvikling. Det aller meste av Hunsfos-arkivet er tilgjengelig for alle på statsarkivets lesesal.