Etter forslag fra Kjeldeskriftkommisjonen har Riksarkivet skanna et utvalg kopibøker etter norske kjøpmenn. Kopibøkene oppbevares i Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger. Kopibøkene inneholder kjøpmennenes korrespondanse og gir et innblikk i 1700-tallets handelsvirksomhet.

Det er bevart kopibøker etter kjøpmenn i flere norske byer. Vi vil se på muligheter til å få skannet disse ved en senere anledning.

Anker (RA/PA-0003)

Dette arkivet omfatter arkivene etter flere medlemmer av slekten Anker i Christiania. I denne sammenhengen er det kopibøkene til Bernt Anker (1746-1805) som er skanna.

F: Dokumentsamling

James Bowman (RA/PA-0067)

James Bowman (1681-1730) var en engelsk skipper og senere engelsk kommisjonær. Bowman var sageier og drev med bl.a trelasthandel. Han kom til Fredrikstad i 1705, men etablerte seg få år senere i Porsgrunn. Arkivet er skanna i sin helhet. Foruten Bowmans kopibøker omfatter arkivet ei kontobok og skifteakten etter Bowman, samt ei kopibøk etter Hans Kierulf, som var blitt gift med Bowmans enke.

B: Kopibøker

F: Kontobok og skiftepapirer m.m.

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling (RA/EA-4070)

Arkivet Realistisk ordnet avdeling er ordnet i 43 emnegrupper, deriblant kjøpsteder. Det er trolig noe tilfeldig at kopiboka til Christiania-borgeren Johan Pohlmand (1683-1741) er bevart i dette arkivet.

Kh: Kjøpsteder

Handelshuset Ploug & Sundt (SAST/A-100109)

Ole Smith Ploug (1738-1792) etablerte firmaet Ploug i 1769. Han startet da egen virksomhet i huset etter foreldrene, Skagen 18. Kjøpmannsgården rommet både bolig, kontorer, sjøhus og butikkutsalg. Rederidrift, handel og sildesalteri var de viktigste elementene i firmaet til Ploug. Ole Smith Ploug adopterte den foreldreløse slektningen Hans Gabriel Buchholm Sundt (1768-1839). Firmaet endret navn til Ploug & Sundt i 1791, da Hans Gabriel ble tatt inn som kompanjong. Han overtok hele virksomheten etter Oles død i 1792. Sundt giftet seg også med kompanjongens enke, Henrica Maria Ploug, i 1796. Virksomheten omfattet da rederidrift, skipsbygging, sildesalteri, tømmerhandel og butikkutsalg. Etter Sundts død i 1839 videreførte svigersønnen, Lauritz Wilhelm Hansen (1816-1871) firmaet, med virksomhet innen sjøfart, sildeeksport og handel. I 1871 overtok sønnen Hans Wilhelm Severin Hansen (1841-1919) både Ploug & Sundt og handelshuset J.A.Køhler & co. Begge handelshusene gikk konkurs i kriseåret 1883. Alle kopibøkene i arkivet er skanna.

B: Kopibøker

Lauritz Andersen Smith og Lauritz Lauritzen Smith (SAST/A-100231)

Lauritz Andersen Smith (1680-1758) var kjøpmann og skipsreder i Stavanger. Han var sønn av den skotskfødte billedhugger og maler i Stavanger, Andrew Smith. Han var også stadskaptein, konstituert amtmann, lagmann og overrådmann. Han eide en rekke gårder og flere kirker. Sønnen Lauritz Lauritzen Smith (1731-1784) var kjøpmann, stadskaptein og eligert borger i Stavanger. Alle kopibøkene i arkivet er skanna.

B: Kopibøker

Samling av forretningsarkiv (AAKS/PA-1060)

Arkivet oppbevares i Aust-Agder kulturhistoriske senter. Riksarkivet har lånt inn og skanna kopibøkene til Arendal-kjøpmannen Hans Herlofsen.

Sist oppdatert: 2. juli 2015