Lensregnskapene er en viktig kilde til norsk historie fram til ca. 1660. Materialet er skanna fra mikrofilm.

Serien med regnskaper før 1570 (serie Ra) omfatter både de egentlige lensregnskapene, jordebøker over adels- og kirkegods samt bergverksregnskaper. Nesten alt er trykt i forskjellige kildeutgaver. Kildeutgaven Norske lensrekneskapsbøker (NLR) med registre er digitalt tilgjengelig. Kildeutgaven Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (NRJ) finnes på bokhylla i Digitalarkivet, men bare de tre første bindene av totalt fem. I tillegg finnes et par dokumenter i Diplomatarium Norvegicum.

NB: I trefflista for de skanna originale lensregnskapene er det foreløpig ikke mulig å filtrere på fylke og/eller kommune. Fritekstsøk på navn på len gir en viss hjelp, men vi anbefaler å bruke katalogen i Arkivportalen (se under snarveier) for å finne fram til ønsket stykke/mappe/dokument.