Lensregnskapene er en viktig kilde til norsk historie fram til ca. 1660. Regnskapene ble i sin tid mikrofilmet. Siden har mikrofilmen blitt skannet, og lensregnskapene er nå publisert i Digitalarkivet.

Lensregnskapene har så langt hatt inngang gjennom Arkivportalen. Etter hvert skal de enkelte dokumentene kunne nås gjennom funksjonen Finn kilde i Digitalarkivet. Fordi materialet er omfattende, kan det være vanskelig å orientere seg i Arkivportalen. Derfor har vi midlertidig opprettet disse sidene, i påvente av at funksjonen Finn kilde i Digitalarkivet kommer i full drift.

De forskjellige lenene er opplistet i venstremenyen.