Riksarkivet oppbevarer hilsener og gjenstander som ble lagt ned i Oslo etter terrorangrepet på Regjeringskvartalet og AUF sin sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Et lite utvalg av dette minnematerialet er skannet og publisert på nettsidene til Digitalarkivet.

Fra Oslo domkirke, Stortinget, Rådhuset, Grensen, Akersgata/Apotekergata og Utvika

Gjenstander fra Oslo domkirke: