Statsarkivet i Stavanger har et nasjonalt ansvar for å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra petroleumsindustrien. Arkivene etter de største oljeselskapene, fagbevegelsen, bransjeorganisasjoner og leverandørbedrifter på norsk sokkel er avlevert/deponert i Statsarkivet i Stavanger. Et lite utvalg av disse arkivene er skanna og gjort tilgjengelige i Digitalarkivet: