Mobil Exploration Norway Incorporated (SAST/A-102024/4/)

Mobil Exploration Norway Incorporated (MENI) ble opprettet 2. august 1973. Det var et datterselskap av det amerikanske oljeselskapet Mobil Oil Corporation. Selskapets formål var å lete etter og produsere olje og gass på norsk kontinentalsokkel. MENI fikk tildelt produksjonslisens 037 i 1973. Leteboring startet i desember 1973, og 22. februar 1974 meldte selskapet til Oljedirektoratet at de hadde funnet olje. Oljefeltet fikk senere navnet Statfjord.

Selskapets første ansatte var direktør E.J. Medley. Hovedkontoret ble lagt til Stavanger. MENI bygget som operatør ut Statfjordfeltet og satte det i drift i 1979. I 1986 var det rundt 1800 ansatte i selskapet. 1. januar 1987 ble operatøransvaret for Statfjord sammen med 1700 ansatte overført til Statoil. MENI fortsatte driften som lisensmedeier, leteboring og operatør på andre felt.

I 1999 fusjonerte Mobil Corporation og Exxon Corporation internasjonalt til ExxonMobil Corporation. I Norge overtok det nye selskapet eierskapet av de norske datterselskapene Esso og MENI. Esso og MENIs organisasjoner i Norge ble deretter slått sammen.

Arkivdel nr. 2: Mobil Exploration, serie Da

Dette er sak- og korrespondansemateriale mellom Mobil Exploration Norway Inc. og de forskjellige rettighetshaverne i Statfjord-lisensen i perioden 1973-1981. Korrespondansen omhandler geologiske og seismiske undersøkelser, planlegging og gjennomføring av disse undersøkelsene, og utveksling av data i etterkant av undersøkelsene. I materialet finnes det også noen månedlige nyhetsbrev sendt fra Mobil i Stavanger til hovedkontoret i New York, og arbeidsprogram og budsjett for 1974-1975.

Arkivdel nr. 4: Mobil Management, serie Da