Navion ASA (SAST/A-101991)

Som et ledd i videreutviklingen av Statoils skipsfartsvirksomhet skilte Statoil i 1997 ut SMT/ Shipping and maritime technology i et eget selskap som fikk navnet Navion ASA. Selskapet var operativt fra 1. oktober 1997, med Statoil og Rasmussengruppen som eiere. Selskapet ble drevet med armlengdes avstand til Statoil og kunne operere også utenfor Statoils geografiske områder. Statoil og Rasmussengruppen i Kristiansand hadde et 80/20 eierforhold.

Navion ble et ledende shipping- og offshoreselskap i Norge, og det fremste i verden på spesialområdet bøyelasting. Selskapets arbeidsområde omfattet et bredt spekter av tjenester innenfor maritim offshorevirksomhet og transport av råolje. Navion la vekt på å utvikle avanserte teknologiske løsninger gjennom samarbeid og nære allianser med utvalgte ingeniør- og produksjonsselskaper. Ved å kombinere disse løsningene med Statoils egenutviklede flerbruksskip, kunne Navion tilby komplette produksjons-, laste- og transportløsninger for mindre felt.

I 2001 inngikk Statoil og Rasmussengruppen avtale om at Statoil fra 1. oktober kjøpte Rasmussengruppens 20 prosent eierandel i rederiet Navion for 1550 millioner kroner. Det var også avtalt at Rasmussengruppen samtidig skulle overta Navions 50 prosent eierandel i driftsselskapet Rasmussen Maritime Services (RMS). I desember 2002 ble Navion solgt til Norsk Teekay AS, et heleid datterselskap av Teekay Shipping Corporation.

Serie Hb: Dekksdagbok Polytraveller 1979-1980

Denne serien inneholder dekksdagboken for Polytraveller i perioden søndag 12. august 1979 til onsdag 27. februar 1980. Det inkluderer den første lasten fra Statfjord i desember 1979.