Byarkivet i Oslo har skanna tre protokoller med individlister fra arkivet etter Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus.

Prinds Christian Augusts Minde var en stiftelse som ble opprettet i 1809, med den hensikt å hjelpe fattige og arbeidsløse. Dagens adresse er Storgata 36.

Oppdatert 6. februar 2014.

Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus (under ordning)