Realistisk ordnet avdeling - ofte forkortet ROA - er et arkiv skapt av Rentekammeret. Rentekammeret var sin tids finansdepartement og hadde et bredt ansvarsområde.

Materialet i Realistisk ordnet avdeling er delt i 43 emnegrupper. Arkiveringen er delvis et resultat av at man i Rentekammeret i mange tilfeller fant det hensiktsmessig å samle dokumenter om bestemte saker for seg, og delvis er den et resultat av senere ordningsarbeider. Materialet i Realistisk ordnet avdeling utgjør i alt ca. 105 hyllemeter. De fleste av emnegruppene er små av omfang. For ytterligere informasjonen viser vi til Arkivportalen.

Enkelte av emnegruppene inneholder mye brukt arkivmateriale, og en del serier er derfor (helt eller delvis) skanna og lagt ut i Digitalarkivet.