Manntallet 1664-1666 er serie Ja i arkivet Realistisk ordnet avdeling (Ea-4070). Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering har digitalisert sogneprestenes manntall (serie Jab) og fogdenes og sorenskrivernes manntall (serie Jac).

Det finnes en registratur med innholdsfortegnelse til manntallene - se ressursfeltet til høyre