Manntallet 1664-1666 er serie Ja i arkivet Realistisk ordnet avdeling (Ea-4070). Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering har digitalisert sogneprestenes manntall (serie Jab) og fogdenes og sorenskrivernes manntall (serie Jac).

Manntallene vil etter hvert bli tilgjengelige gjennom funksjonen Finn kilde . Inntil videre har vi opprettet denne statiske siden med lenker til de forskjellige bindene av manntallene.

Det finnes en registratur med innholdsfortegnelse til manntallene - se ressursfeltet til høyre.

Jab Sogneprestenes manntall

Jac Fogdenes og sorenskrivernes manntall