Manntallet 1664-1666 er serie Ja i arkivet Realistisk ordnet avdeling (Ea-4070). Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering har digitalisert sogneprestenes manntall (serie Jab) og fogdenes og sorenskrivernes manntall (serie Jac).

Manntallene vil etter hvert bli tilgjengelige gjennom funksjonen Finn kilde. Inntil videre har vi opprettet denne statiske siden med lenker til de forskjellige bindene av manntallene.

Det finnes en registratur med innholdsfortegnelse til manntallene - se ressursfeltet til høyre.

Jab Sogneprestenes manntall

Jac Fogdenes og sorenskrivernes manntall