Manntallet 1701 er serie Jb i arkivet Realistisk ordnet avdeling (Ea-4070). Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering har digitalisert hele serien. Manntallet er dessverre gått tapt for store deler av landet.

Manntallene vil etter hvert bli tilgjengelige gjennom funksjonen Finn kilde. Inntil videre har vi opprettet denne statiske siden med lenker til de forskjellige bindene av manntallene.