Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering har digitalisert sjømannsruller og tilhørende registre for statsarkivene i Oslo, Kongsberg, Kristiansand og Stavanger. Statsarkivene har også skanna noe selv. Noe materiale fra statsarkivet i Oslo ble publisert i 2011, men fra sommeren 2014 har publisering av sjøinnrulleringsmateriale fått høyere prioritet.

Statsarkivene i Oslo og Bergen har skrevet om historikk og rulleføring - se "Les mer"-lenkene til høyre. Dette kan være til hjelp for å finne fram i materialet.

Pr. 3. november 2016 er 948 protokoller fra følgende arkiver tilgjengelige: