Arkivverket lanserte i 2009 en egen tjeneste for skanna skiftemateriale. Utgangspunktet var det skiftematerialet som fantes på mikrofilm. Dette inkluderer sorenskrivernes og byfogdenes skifteprotokoller fra midten av 1600-tallet og fram til begynnelsen av 1800-tallet, samt geistlighetens skifteprotokoller fra 1700-tallet. Fram til begynnelsen av 1800-tallet hadde også det militære egen skifteforvaltning. Dette materialet er i liten grad digitalisert.

Skifteprotokollene kan være tidkrevende å finne fram i. Derfor arbeider flere statsarkiv med å lage register til skifteprotokollene.