Stiftamtstueregnskapene er digitalisert i Riksarkivet i 2010/2011. Digitaliseringen baserer seg på mikrofilm av regnskapene, men i enkelte tilfeller har det vært nødvendig å supplere med skanninger av originalene.

Stiftamtstueregnskapene er arkivert i følgende tre arkiver (lenker til skanna arkiver):

For å finne frem i de skanna arkivene, kan det være nyttig å gå gjennom de detaljerte katalogene for disse tre arkivene i Arkivportalen: