Omleggingsarbeidet med dataene

Vi går gjennom alle data når vi legger om fra gammelt til nytt søkesystem for Digitalarkivet. Datafilene blir konvertert til xml-format før overføring til det nye systemet. Samtidig kjører vi kontroller på bl.a. datoformat og personnavn. Samlede personnavn splittes i fornavn- og etternavnsfelt når det er mulig. Folketellingene fra 1865 og 1900 legges ut i helt nye versjoner, basert på kvalitetssikringsarbeid som har pågått i Arkivverket i flere år. Annet korrekturarbeid utføres ikke i forbindelse med denne konverteringen.

De konverterte dataene overføres til én stor database. Alle søk i det nye systemet utføres mot denne databasen, men det blir allikevel mulig å avgrense søket til bestemte kilder.

Vi tar fortsatt imot databaser/filer og publiserer kirkebøker og folketellinger. Funksjonalitet for å publisere data registrert fra andre kilder, vil komme i løpet av sommeren 2013. Som følge av stans i datapublisering fra oktober 2011 til sommeren 2012, har vi en stor kø av data som skal ut. Vi kan dermed ikke operere med den vanlige tidsfristen vår på maks 3 uker fra mottak til publisert database. 

Dokumentasjon

Databaser som har tilknyttet en dokumentasjonsfil, vil få denne informasjonen med til det nye systemet. Deler av dokumentasjonen/metainformasjonen vil vises i egne bokser nedenfor dataene med lenker til all dokumentasjon/metainformasjon om datasettet.

Korrekturmeldinger

Innlegging av korrekturmeldinger på de gamle nettsidene ble stengt i 2011. Korrekturmeldingssystemet blir ikke videreført i sin nåværende form. Meldinger fra dagens løsning kan derfor ikke overføres til det nye systemet for korrekturmeldinger. Alle korrekturmeldinger som er kommet inn gjennom dagens løsning blir tatt vare på. Disse vil bli gjennomgått og videreformidlet til de som er ansvarlige for dataene.

Det er iverksatt et nytt korrektursystem i det nye søkesystemet og alle kan ta i bruk dette. En må være registrert for å benytte dette. 

Digitalpensjonatet

Vi overfører alle gjester, deres databaser og eventuelle avskrifter i Digitalpensjonatet til det nye systemet for Digitalarkivet. Egne presentasjonssider blir videreført. DP-logo eller eventuell egen logo blir lagt sammen med navn på eier av dataene.

De gamle sidene i Digitalpensjonatet sluttet å bli oppdaterte fra 15. november 2011. Nye gjester får rom i Digitalpensjonatet på de nye nettsidene. Gjester må være registrerte brukere.

Det vil komme funksjonalitet slik at gjestene i Digitalpensjonatet selv vil kunne redigere opplysninger på egen presentasjonsside. På sikt legger vi til rette for at gjestene kan laste opp dataene til serveren i stedet for å sende dem på e-post til oss.

Digitale bøker

Systemet for digitale bøker/bokhylla (http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe) blir ikke berørt av omleggingen i denne omgang.

Det kommer etter hvert en ny løsning også for dette materialet. Da vil bl.a. trykte bøker bli søkbare og skal kunne lastes ned som pdf.

Gårdsbilder i 1900-tellingen

Vi viderefører ikke tjenesten med å legge inn gårdsbilder i databasen for folketellingen fra 1900 slik den eksisterer i dag. Bilder og kommentarer blir hentet ut, men de blir ikke overført til en tilsvarende tjeneste for 1900-tellingen i det nye systemet.

Tjenesten blir erstattet av en frittstående fotoalbumløsning for å laste opp bilder og kommentarer og med mulighet for å koble dette til dataene i Digitalarkivet. Denne løsningen tillater kobling til alle kilder i Digitalarkivet/Digitalpensjonatet og ikke bare 1900-tellingen.

Tjenesten på de gamle nettsidene ble stengt 15. november 2011 for å kunne hente ut dette materialet og sikre den nåværende koblingen til 1900-tellingen.