Digitalarkivet er ei eining under Statsarkivet i Bergen og leia av statsarkivar Yngve Nedrebø. Digitalarkivet er ei nettside, ein formidlingskanal for Arkivverket, men det ligg andre oppgåver til Digitalarkivet også.

Les om organiseringa av Digitalarkivet som er spreidd i Bergen, Voss, Stavanger og Oslo.

Primæroppgåva til oss som arbeidar i Digitalarkivet er å gjere digitalt kjeldemateriale tilgjengeleg på internett, men me har også andre tenester, som produksjon og sal av folketeljingsutskrifter.