Digitalarkivet er ei nettside, ein formidlingskanal for Arkivverket, men det ligg andre oppgåver til Digitalarkivet også.

Les om organiseringa av Digitalarkivet som er spreidd i Bergen, Voss, Stavanger og Oslo.

Primæroppgåva til oss som arbeidar i Digitalarkivet er å gjere digitalt kjeldemateriale tilgjengeleg på internett, men me har også andre tenester, som produksjon og sal av folketeljingsutskrifter.