Jeg fant, jeg fant

6 ansatte i Statsarkivet i Trondheim ga i 1990 ut denne antologien med tekster knyttet opp mot arkiv og arkivskapere i Midt-Norge. Red. Eilert Bjørkvik, Svein Carstens. Trondheim 1990.

Pris kr 125,00

Les mer...

Administra­sjonshistorie og arkivkunnskap.

Kommunene
Av L. Mykland og K-O. Masdalen, Oslo, Universitetsforlaget, 1987

Pris kr 300,00

Les mer...

Håndbok for Riksarkivet

Red. K. Johannessen, O. Kolsrud og D. Mangset,
Oslo, Ad Notam Gyldendal 1992

Pris kr 200,00

Les mer...

Katalog over foreningsarkiv innen avholds­bevegelsen

Av Kåre Olsen, Norsk privatarkivinstitutt 1985

Pris kr 50,00

Les mer...

Katalog over vitenskaps­historiske arkiver

Norsk privatarkivinstitutt 1982

Pris kr 50,00

Les mer...

NOREG

Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i København

Av E. Gøbel, København og Oslo 2000 

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske arkivkatalogar

Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i norske arkiv.
2 utg. Oslo 1992

Pris kr 150,00

Les mer...

Rapporter til de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

Oslo, Riksarkivet, 1994

Pris kr 50,00

Les mer...

Referater fra de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

Oslo, Riksarkivet, 1995

Pris kr 50,00

Les mer...

Registraturar over arkiv frå krise­institusjonar 1807–1814 (1817)

Serie: Førebels arkivregistraturar
Oslo 1973

Pris kr 50,00

Les mer...

Rente­kammeret. Lens­rekneskapar I

Band I: Austlandet.
Oslo 1982. Hefta utgåve.

Pris kr 100,00

Les mer...

Rente­kammeret. Lens­rekneskapar II

Band II: Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg.
Oslo 1983. Hefta utgåve.

Pris kr 100,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Vettre 1997

Tema: Arkivteori.
Riksarkivet 1998

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Vettre 1998

Tema: Håndbøker og administrasjonshistorie.
Riksarkivet 1999

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Vettre 1999

Tema: Forskning og profesjon.
Riksarkivet 2000

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Vettre 2000

Tema: Kildeutgivelser.
Riksarkivet 2000

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Vettre 2001

Tema: Arkivbeskrivelse og kassasjon.
Riksarkivet 2001

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Gardermoen 2002

Tema: Nye internasjonale standarder for arkiv.
Riksarkivet 2003

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Gardermoen 2003

Tema: Arkivfaglig forskning.
Riksarkivet 2003

Pris kr 50,00

Les mer...

Arkivverkets forsknings­seminar Riksarkivet 2005

Riksarkivet 2005

Pris kr 50,00

Les mer...

Rente­kammeret. Lens­rekneskapar I

Band I: Austlandet.
Oslo 1982. Innbunden.

Pris kr 150,00

Les mer...

Rente­kammeret. Lens­rekneskapar II

Band II: Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg.
Oslo 1983. Innbunden.

Pris kr 150,00

Les mer...

Stathaldar-arkivet 1572–1771

med Slottslov-arkivet 1704–1722
Serie: Foreløbige arkivregistraturer
Oslo 1963

Pris kr 50,00

Les mer...