Administrasjonshistorie og arkivkunnskap

Administrasjonshistorie og arkivkunnskap
Kommunene

Kommunearkivene er i dag stort sett utilgjengelige; dels fordi de er uordnet og ofte ligger spredt på flere steder i kommunene, dels fordi det ikke er kjent hva en kan vente å finne. Det er et resultat av dette at historien gjennomgående er blitt skrevet med grunnlag i de statlige arkiver, i Riksarkivet og i statsarkivene, mens en hovedkilde til lokal historie er blitt liggende ubrukt: kommunearkivene.

Denne boken er et forsøk på å åpne kommunearkivene for forskere på alle nivåer og for kommuneadministrasjonene. Den gir en generell orientering om arkivene i den kommunale forvaltningen tilbake til 1740-årene og beskriver de enkelte forvaltningsgrenene – økonomi, kirke og kultur, undervisning, sosiale oppgaver, rettspleie m.v. – i enkeltkapitler. Disse presenterer først administrasjonsapparatet og de oppgaver det har vært satt til å ivareta, og gir deretter en beskrivelse av det arkivmaterialet som er oppstått i denne forbindelse. Det skisseres også kort hva en kan vente å finne av relevant materiale i andre offentlige arkiver. Boken fører frem til midten av 1960-årene, da flere av kommunene ble slått sammen og de eldre arkivene dermed naturlig avsluttet. Boken er utstyrt med et omfattende sakregister.

Av L. Mykland og K-O. Masdalen, Oslo, Universitetsforlaget, 1987

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00