Arkivverkets forskningsseminar Gardermoen 2002

Arkivverkets forskningsseminar Gardermoen 2002
Tema: Nye internasjonale standarder for arkiv

Innhold:
- Ivar Fonnes: Bevaringsutvalgets anbefalinger og elektroniske arkiver.
- Trond Sirevåg: Oversikt over nye standarder og metadata-aktiviteter med særlig vekt på standardene for "Records Management".
- Jon Atle Haugen: Metadatastandarder for bevaring og gjenfinning av elektronisk informasjon.
- Lars Nygaaard: Tekniske metadata knyttet til elektronisk arkivmateriale.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 13

Riksarkivet 2003

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00