Arkivverkets forskningsseminar Gardermoen 2003

Arkivverkets forskningsseminar Gardermoen 2003
Tema: Arkivfaglig forskning

Innhold:
- Gro Hendriksen: Arkivverkets tiltak for å initiere arkivfaglig forskning.
- Odd Halvorsen: Arkivfaglig forskning i Arkivverket.
- Oddleif Lian: Konduktører og kart. Landmålere på Agder i det 18. og 19. århundre.
- Gunnar Pettersen og Espen Karlsen: Katalogisering av latinske membranfragmenter som forskningsprosjekt.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 16

Riksarkivet 2003

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00