Arkivverkets forskningsseminar Riksarkivet 2005

Arkivverkets forskningsseminar Riksarkivet 2005

Innhold:
- Trond Sirevåg: Multiproveniens i arkivsystemer og andre utviklingstrekk – Arkivteoretiske og praktiske implikasjoner.
- Ivar Fonnes: FoU-oppgaver i arkivfaglig sammenheng.
- Tore Grønlie: Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie.
- Anne Hals: Direktoratene – sett fra arkivarens ståsted.
- Øyvind Ødegaard: Historiestudentenes bruk av utrykte arkivkilder 1908–2004.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 18

Riksarkivet 2005

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00