Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1997

Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1997
Tema: Arkivteori

Innhold:
- Jørgen H. Marthinsen: Arkivteori versus praktisk arbeid – refleksjoner omkring forskningsseminarets idé.
- Ole Kolsrud: Arkivteori fram til i dag.
- Torkel Thime: Teoridannelse, med utgangspunkt i dagens behov.
- Tor Weidling: Om obligatorisk litteraturliste for nytilsatte arkivarer i Arkivverket. 

Arkivverkets forskningsseminar fra 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 2

Riksarkivet 1998

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00