Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1998

Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1998
Tema: Håndbøker og administrasjonshistorie

Innhold:
- Ivar Oftedal: Hva ønsker vi oss av en ny håndbok om arkivmateriale i statsarkivene?
- Liv Mykland og Tove Johansen: Håndbok om arkivmateriale i statsarkivene – prosjektrapport og vitenskapelige synspunkter.
- Ranveig Gausdal: Hva ønsker arkivfagstudentene av en ny pensumbok om sentraladministrasjonens historie?
- Alfhild Nakken: Sentraladministrasjonen 1660–1814: Rapport om arbeidet og noen problemstillinger.
- Ole Kolsrud: Administrasjonshistorie 1814–1940.
- Tor Weidling: Embetsetat for sivile norske sentralinstitusjoner 1660–1814.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 5

Riksarkivet 1999

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00