Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1999

Arkivverkets forskningsseminar Vettre 1999
Tema: Forskning og profesjon

Innhold:
- Kåre Olsen: Fra saksbehandling til forskning. Erfaringer fra arbeidet med "Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre".
- Torkel Thime: Fra manus til bok. Erfaringer fra arbeidet med "I hodet på et brev. Norske forretningstrykksaker 1820–1970".
- John Herstad: Hva vil vi med forskning i Arkivverket? En forskningspolitisk redegjørelse.
- Anne Marie Bøhmer: Kassasjonspolitikken i Riksarkivet.
- Liv Mykland: Vår profesjons- og etatshistorie.
- Ola Bjerkås og Liv Mykland: Foreløpig bibliografi til Arkivverkets historie.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 6

Riksarkivet 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00