Arkivverkets forskningsseminar Vettre 2000

Arkivverkets forskningsseminar Vettre 2000
Tema: Kildeutgivelser

Innhold:
- Gunnar I. Pettersen: Vitenskapelig kildeutgivelse – hva og hvorledes?.
- Lars Nygaard: Digitalisering og formidling av opprinnelig papirbasert kildemateriale – krav og metoder.
- Knut Johannessen: Tradisjonell og digital kildeutgivelse.
- Sølvi Sogner: Brukerperspektiv på kildeutgaver.
- Odd Halvorsen: Kildeutgaver og statsarkivenes møte med sine brukere.
- Tor Weidling: Noen refleksjoner om bruk av kildeutgaver i saksbehandlingen i Riksarkivets Eldre avdeling.
- Nils Johan Stoa: Statsarkivene og kildeutgivelser.

Arkivverkets forskningsseminar fra 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 og 2005 er også tilgjengelige i nettbutikken.

Rapporter og retningslinjer nr. 8

Riksarkivet 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00