Håndbok for Riksarkivet

Håndbok for Riksarkivet

Håndboken gir en samlet oversikt over alle arkiver i Riksarkivet.

Innledningsvis gjøres det rede for hvordan arkiver i alminnelighet er bygd opp, og hvordan en kan finne frem i dem. Reglene for adgang og adgangsbegrensning blir også gjennomgått. Hoveddelen av boka består av en omtale av hvert enkelt arkiv. Først presenteres den institusjonen eller virksomheten som har gitt opphavet til arkivet. Deretter behandles arkivet selv, med gjennomgåelse av viktige serier, opplysninger om omfanget og henvisninger til kataloger.

Følgende arkivskapere og arkiver omtales:

 • Sentralinstitusjoner inntil 1814
 • Høyesterett 1815-
 • Regjeringskontorene 1814-
 • Institusjoner under departementene
 • Forsvaret
 • Riksrevisjonen
 • Norske eksilorganer 1940-1950-årene
 • Tyske okkupasjonsorganer i Norge 1940-1945
 • Privatarkiver
 • Andre arkiver
 • Samlinger
 • Edb-basert arkivmateriale

Håndboka avsluttes med en historisk statskalender som viser hvilke departementskontorer som har hatt ansvaret for en rekke forskjellige saksområder gjennom tidene.

Red. K. Johannessen, O. Kolsrud og D. Mangset,
Oslo, Ad Notam Gyldendal 1992

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00