Jeg fant, jeg fant

Jeg fant, jeg fant. Artikkelsamling

6 ansatte i Statsarkivet i Trondheim ga i 1990 ut denne antologien med tekster knyttet opp mot arkiv og arkivskapere i Midt-Norge.

Innhold:

Elin Jacobsen: En original reformats i Meldal sogneprestarkiv

Kari Helgesen: Politiarkiv som historisk kilde

Brynjulv Gjerdåker: Futeembetet i det nordafjeldske på 1700- og 1800-tallet

Ida Bull: Kvinner dagligliv i borgerskapet ca. 1780-1830

Astrid Løvlien: Militærarkiv 1918-1910 – med et blikk på tjenesten

Svein Carstens: Fengsel og fengelsutvikling i Trondheim

Kari Helgesen: "På Æra løs". En studie av ærekrenkelser, meldt til politiet i Trondheim perioden 1935-1963

Ida Bull: Et mangsidig forretningsarkiv fra 1800-tallet. Firmaet H. Hoë & co. i Trondheim

Svein Carstens: Vognmenn som ble lastebil- og drosjeeiere

Brynjulv Gjerdåker: Gjeldskommisjonen i Trondheim

Eilert Bjørkvik: Dagbøker i Statsarkivet i Trondheim

Red. Eilert Bjørkvik og Svein Carstens, Trondheim 1990.

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 125,00