Katalog over foreningsarkiv innen avholdsbevegelsen

Katalog over foreningsarkiv innen avholdsbevegelsen

Katalogen er resultat av et tre-års prosjekt for bevaring av arkivmateriale innen avholdsbevegelsen. Prosjektet pågikk i årene 1981–83. Målsettingen var å arbeide for å oppspore og om mulig sikre forsvarlig oppbevaring av mest mulig arkivmateriale etter lokalforeninger og sentralorganisasjoner innen avholdsbevegelsen i Norge.

Avholdsbevegelsen har vært en viktig samfunnsfaktor i de siste hundre år, kulturelt, politisk og sosialt. Bevegelsen har omfattet brede lag av befolkningen over hele landet, og gjennom sin virksomhet har de mange lag og organisasjoner virket til å utforme norsk samfunnsutvikling i betydelig grad.

Av Kåre Olsen, Norsk privatarkivinstitutt 1985

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00