Katalog over vitenskapshistoriske arkiver

Katalog over vitenskapshistoriske arkiver

I 1978 fikk Norsk privatarkivinstitutt bevilgning fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd til et treårig prosjekt for registrering og innsamling av vitenskapsarkiver.

Registreringsarbeidet har i første rekke vært rettet mot enkeltforskeres og forskningsinstitusjoners arkiver, men det har også vært naturlig å ta med utvalgte deler av det registrerte vitenskapsmateriale i enkelte sentrale oppbevaringsinstitusjoner. Utvalget her er imidlertid ikke fullt ut dekkende for det tilfang som finnes i disse institusjoner.

Norsk privatarkivinstitutt 1982

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00