NOREG

NOREG. Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i København

NOREG er laget for å gi informasjon over norgesrelevante arkivalier som ennå befinner seg i København, eller som er flyttet til Oslo som resultat av den dansk-norske arkivavtalen fra 1991.

Boka er laget på grunnlag av en liste over norske arkiver i Rigsarkivet i København, utarbeidet av norske arkivarer omkring 1950. Den såkalte ”Norske liste” besto av 200.000 registreringer. Disse er her trengt sammen til 2.500 poster, inndelt etter arkivproveniens.

Av E. Gøbel, København og Oslo 2000 

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00