Norske arkivkatalogar

Norske arkivkatalogar

Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i norske arkiv.

Katalogen omfattar arkivsaker innkomne til arkiva før 01.01.1990.
For Arkivverket sin del er det sikta mot ei nokolunde fullstendig registrering av enkeltarkiv med tilhøyrande katalogar. For andre institusjonar er i hovudsak berre trykte katalogar og hovedkatalogar tekne med.

2 utg. Oslo 1992

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00