Rapporter til de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

Rapporter til de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

De nordiske riksarkivarene satte opp to hovedtemaer for de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 1994:
1. Arkivene i forskning og kulturelt liv
2. Arkivenes feltarbeid sett i et målstyringsperspektiv

Dette bindet inneholder de fem nordiske lands rapporter til hvert hovedtema.

Publikasjonen Referater fra de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994 er også tilgjengelig i nettbutikken. Den inneholder bl.a. referat fra de innledende foredrag og plenumsdiskusjoner til hvert hovedtema. 

Oslo, Riksarkivet, 1994

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00