Referater fra de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

Referater fra de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994

I dette bindet publiseres de to foredragene som krigsarkivarie Leif Gidlöf og konst. statsarkivar Thorkel Thime holdt under de 17. nordiske arkivdagene. Disse foredragene dannet innledningen til behandlingen av møtets to hovedtemaer, Arkivene i forskning og kulturelt liv og Arkivenes feltarbeid sett i et målstyringsperspektiv.

Temaene ble ført videre i plenumsdiskusjoner og senere i grupper, fem for hvert hovedtema, og referatene fra disse sesjonene blir utgitt samlet her.
Av hilsningstalene under arkivdagene er det gjort et utvalg.

Publikasjonen Rapporter til de 17. nordiske arkivdagene i Hamar 10.–13. august 1994 er også tilgjengelig i nettbutikken. Den inneholder de fem nordiske lands rapporter til hvert hovedtema.

Oslo, Riksarkivet, 1995

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00