Registraturar over arkiv frå kriseinstitusjonar 1807–1814 (1817)

Registraturar over arkiv frå kriseinstitusjonar 1807–1814 (1817)

I serien Førebels arkivregistraturar

Innhald:

  Regjeringskommisjonen 1807–1810
  Statthaldarskapet 1810–1814

  Kassedireksjonen 1807–1811 og 1813–1814
  Det almindelige revisjonskontor 1808–1814

  Provideringskommisjonen 1807–1811 og 1811–1814
  Overprovideringskommisjonen 1812–1814
  Provideringsvesenets revisjonskontor 1813–1816

  Sundhedscollegiet 1809–1815
  Medisinalvaredepotet (1808)1809–1815

  Overkriminalretten 1807–1810 og 1813–1815(1817)
  Overadmiralitetsretten 1808(1807)–1811 og 1813–1815

Oslo 1973

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00