Rentekammeret. Lensrekneskapar II

Rentekammeret. Lensrekneskapar II;
Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg.
Tillegg: Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570

Riksarkivet: Arkivregistraturar 4

Denne katalogen over lensrekneskapar ligg føre i 2 band. Band I, som dekkjer Austlandet, er òg tilgjengeleg i Nettbutikken.

Lensrekneskapane frå slutten av 1500-talet og fram til om lag 1660 er utan samanlikning den mest nytta arkivserien frå eldre tid i Riksarkivet. I riks- og regionalhistoriske undersøkingar er lensrekneskapane hovudkjelda for økonomisk og sosial historie. For lokalhistorikarane er lensrekneskapane gjerne den einaste samanhangande arkivrekkja ein har frå så tidleg tid.

Innhald band II:

 • Nedenes len. Mandals len. Råbyggelag 1592–1663
 • Laksefisket i Mandals len 1629–1632
 • Lista len 1594–1661
 • Stavanger len 1601–1664
 • Bergenhus len 1577–1661
 • Hardanger og Halsnøy kloster len 1606–1659
 • Utstein kloster og Allehelgen kyrkje gods 1620–1651
 • Lyse kloster len 1600–1657
 • Munkeliv kloster og St. Hans kyrkje gods 1591–1648
 • Apostelgodset 1640–1652
 • Giske len 1616–1652
 • Trondheim len. Jemtland og Herjedalen len 1590–1662
 • Romsdal len 1627–1646
 • Reins kloster len 1604–1651
 • Bakke kloster len 1564–1652
 • Nordlandenes len 1592–1669
 • Vardøhus len 1593–1661
 • Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570

Hefta utgåve. Innbunden utgåve er òg tilgjengeleg i nettbutikken.

Oslo 1983

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00