Stathaldar-arkivet 1572–1771

Stathaldar-arkivet 1572–1771 med Slottslov-arkivet 1704–1722

I serien Foreløbige arkivregistraturer

Innhald:

A: Rådleggingar og vedtak
B: Resolusjonar på supplikkar
C: Utgåande brev
D: Innkomne brev og anna
E: Stemningar
F: Registraturar (1608–1736)

Oslo 1963

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 50,00