Trøndelag i krigstid - arkivkilder til bruk for skolen

Fargekopiene er trykket på kraftig papir slik at de skal kunne brukes flere ganger. En CD med skannede dokumenter medfølger. Den gjør det mulig for elevene å lage elektroniske presentasjoner. Kunnskapsløftet stiller krav om at elever i historiefaget skal arbeide på samme måte som forskere og lære å håndtere og vurdere ulike typer kilder. Her vil forskningsboksen være et uunnværlig redskap! Samtidig vil elevene finne mye spennende fakta i de unike dokumentene, som kan stimulere til videre arbeid med temaet 2. verdenskrig. Materialet kan med fordel også brukes av videregående skole.

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 200,00