Trøndelag i krigstid - arkivkilder til bruk for skolen

Statsarkivet i Trondheim har utarbeidet en forskningsboks for skolen som inneholder fargekopier av arkivdokumenter fra 2. verdenskrig og arbeidsoppgaver til disse. Dokumentene er brev, telegrammer, politirapporter osv. fra statlig forvaltning i Trøndelag fra krigens dager. Oppgavene som er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole, stiller spørsmål om kildenes tilkomstsituasjon, troverdighet og informasjonsverdi. På den måten får elevene lære om kildebruk og kildekritikk. Elevene vil også komme i kontakt med begrepene primærkilder og sekundærkilder.

Fargekopiene er trykket på kraftig papir slik at de skal kunne brukes flere ganger. Kunnskapsløftet stiller krav om at elever i historiefaget skal arbeide på samme måte som forskere og lære å håndtere og vurdere ulike typer kilder. Her vil forskningsboksen være et uunnværlig redskap! Samtidig vil elevene finne mye spennende fakta i de unike dokumentene, som kan stimulere til videre arbeid med temaet 2. verdenskrig.

Produktet er dessverre midlertidig utsolgt i nettbutikken.

For kjøp av forskningsboksen kontakt Statsarkivet i Trondheim direkte: post@arkivverket.no

Pris kr 0,00