Trøndelag i krigstid - arkivkilder til bruk for skolen

Fargekopiene er trykket på kraftig papir slik at de skal kunne brukes flere ganger. Kunnskapsløftet stiller krav om at elever i historiefaget skal arbeide på samme måte som forskere og lære å håndtere og vurdere ulike typer kilder. Her vil forskningsboksen være et uunnværlig redskap! Samtidig vil elevene finne mye spennende fakta i de unike dokumentene, som kan stimulere til videre arbeid med temaet 2. verdenskrig. Materialet kan med fordel også brukes av videregående skole.

Pris kr 300,00