Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548–1661, I

Bind I dekker perioden 1548–1647.

Ved O.A. Johnsen, Oslo 1929. Opptrykk, Oslo 1984

Pris kr 250,00

Les mer...

Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548–1661, II

Bind II dekker perioden 1648–1656.

Ved O.A. Johnsen og R. Fladby, Oslo 1969

Pris kr 250,00

Les mer...

Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548–1661, III

Bind III dekker perioden 1657–1661.

Ved R. Fladby og V. Eriksen, Oslo 1974–1984

Pris kr 250,00

Les mer...

Norske supplikker 1660–1662, I

Bind I inneholder supplikkene fra byer og ladesteder.

Ved V. Eriksen og R. Fladby, Oslo 1988

Pris kr 250,00

Les mer...

Norske supplikker 1660–1662, II

Bind II inneholder supplikkene fra landdistriktene, fra offiserer, ryttere og soldater, og diverse supplikker fra enkeltpersoner.

Ved V. Eriksen og R. Fladby, Oslo 1990

Pris kr 250,00

Les mer...

Innberetninger fra den franske legasjon i Kjøbenhavn vedrørende Norge 1670–1791

Correspondance consulaire
Bind I 1670–1748
Ved O.A. Johnsen, Oslo 1934

Pris kr 100,00

Les mer...

Avhendings­saker 1667–1836

Eit utval saker om avhending av fast eigedom.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1976

Pris kr 150,00

Les mer...

Christian den fjerdes recess 1643

Opptrykk etter V.A. Sechers utgave i femte bind av Corpus Constitutionum Daniæ.
Oslo 1981

Pris kr 250,00

Les mer...

Forarbeiderne til Kong Christian den Femtes norske Lov

af 15 April 1687
Ved N. Prebensen og H. Smith, Christiania 1887

Pris kr 200,00

Les mer...

Overhoffretts­domar 1

Bind 1 dekkjer perioden 1667–1679.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1981

Pris kr 200,00

Les mer...

Overhoffretts­domar 2

Bind 2 dekkjer perioden 1680–1689.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1987

Pris kr 200,00

Les mer...

Overhoffretts­domar 3

Bind 3 dekkjer perioden 1690–1699.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1995

Pris kr 200,00

Les mer...

Agdesiden dombok 1636

Ved K. Julien og O. Sandaaker, Oslo 1998

Pris kr 300,00

Les mer...

Fredrikstad lagtings­protokoll 1607–1615

Lagtingsprotokoll nr. I–VIII fra Fredrikstad lagdømme, 1607–1615.

Ved O. Sandaaker, Oslo 1989. Heftet.

Pris kr 200,00

Les mer...

Fredrikstad lagtings­protokoll 1607–1615

Lagtingsprotokoll nr. I–VIII fra Fredrikstad lagdømme, 1607–1615.

Ved O. Sandaaker, Oslo 1989. Innbundet

Pris kr 250,00

Les mer...

Oslo lagtings­protokoll nr. II–VII; Oppland lagtings­protokoll nr. I

Dommer fra Oslo lagting 1608-1616, og Oppland lagting 1611-1613

Ved K.J. Kleivane, Oslo 1987

Pris kr 300,00

Les mer...

Nils Stubs Optegnelses­bøger fra Oslo Lagthing 1572–1580

2 protokoller fra Oslo lagting.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1893–1895. Opptrykk, Oslo 1982. Innbundet

Pris kr 200,00

Les mer...

Nils Stubs Optegnelses­bøger fra Oslo Lagthing 1572–1580

2 protokoller fra Oslo lagting.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1893–1895. Opptrykk, Oslo 1982. Heftet.

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Første Række

Første Række 1578-1604, Bind I–VI
Ved E.A. Thomle, Christiania 1892–1903. Opptrykk, Oslo 1983–1984

Pris kr 400,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Annen Række

Annen Række 1607–1623, Bind I-VIII
Ved E.A. Thomle og P. Groth, Christiania/Oslo 1904–1929. Opptrykk, Oslo 1987

Pris kr 400,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Tredje Række

Tredje Række 1625–1646, Bind I–IX
Ved P. Groth, Fr. Scheel og E.W. Orholt, Oslo 1929–1934

Pris kr 300,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Fjerde Række

Fjerde Række 1652–1664, Bind I–III
Ved J.A. Seip og I. Kvamen, Oslo 1941–1959

Pris kr 300,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Tillegg

Tillegg til 1.–4. rekke
Hefte 1–2
Ved O. Grønli, Oslo 1966–1972

Pris kr 160,00

Les mer...

Norske Herredags-Dombøger, Sakregister og Lovregister

Ved P. Sira og T.A. Høeg, Oslo 1976

Pris kr 100,00

Les mer...

Termini Juridici

Jens Bjelke, Termini Juridici I, Tekst

Ved S. Kolsrud, Oslo 1952

Pris kr 200,00

Les mer...

Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563

Regnskapet over Gørvel Faderdatters nordenfjeldske gods i Norge.
Ved P.Ø. Sandberg, Oslo 1986

Pris kr 100,00

Les mer...

Trondhjems Reformats 1589. Oslo Domkapitels jordebok 1595

Bind II i serien Norske kyrkelege jordebøker etter reformasjonen.

Ved A-M. Hamre, Oslo 1983. Innbundet

Pris kr 200,00

Les mer...

Trondhjems Reformats 1589. Oslo Domkapitels jordebok 1595

Bind II i serien Norske kyrkelege jordebøker etter reformasjonen.

Ved A-M. Hamre, Oslo 1983. Heftet

Pris kr 150,00

Les mer...

Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600

Med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617–21.
Bind III i serien Norske kyrkelege jordebøker etter reformasjonen.
Ved O-J. Johannessen, Oslo 2000

Pris kr 200,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, I

Rekneskap for Akershus len 1557–1558.
Oslo 1937

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, II

Rekneskap for Akershus len 1560–1561.
Oslo 1940

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, III

Skatten av Bergenhus len 1563.
Oslo 1938

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, IV

Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567.
A. Inntekt.
Oslo 1943

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, V

Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567.
B. Utgift; C. Dei nordlanske lena og Finnmark; D. Ekstrakt.
Oslo 1943

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske lens­rekneskaps­bøker 1548–1567, VI

Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548–1549 og 1557–1559.
Oslo 1939

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, I

Bind I: 1514-1521.
Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1885-1887. Opptrykk, Oslo 1983

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, II

Bind II: 1516-1521.
Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1888-1896. Opptrykk, Oslo 1983

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, III

Bind III: 1518-1523.
Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1898-1905. Opptrykk, Oslo 1984

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, IV

Bind IV: 1520-1570.
Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1903-1906. Opptrykk, Oslo 1984

Pris kr 150,00

Les mer...

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, V

Bind V: 1522-1568.
Ved A.O. Johnsen, Oslo 1966-1983

Pris kr 200,00

Les mer...

Sagbruks­kommisjonen 1683–1688

Bilag til Norsk Skogindustri, 1950, nr. 12.
Ved P.R. Sollied

Pris kr 75,00

Les mer...

Bergen Bys segl, vaaben, farver og flag

Særtrykk av Bergens Historiske Forenings Skrifter.
Ved O. Kolsrud, Bergen 1921

Pris kr 200,00

Les mer...

Major Peter Schnitlers grense­eksaminasjons­protokoller 1742–1745, I

Ved K. Nissen og I. Kvamen, Oslo 1962. Opptrykk, Oslo 1991

Pris kr 150,00

Les mer...

Major Peter Schnitlers grense­eksaminasjons­protokoller 1742–1745, II

Ved J. Qvigstad og K.B. Wiklund, Oslo 1929. Opptrykk, Oslo 1991

Pris kr 150,00

Les mer...

Major Peter Schnitlers grense­eksaminasjons­protokoller 1742–1745, III

Med 2 kart over Finnmark.
Ved L.I. Hansen og T. Schmidt, Oslo 1985.

Pris kr 200,00

Les mer...

Bidrag til Grønlands beskrivelse forfattet av nordmenn før 1814

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 51
Ved H. Ostermann, Oslo 1942

Pris kr 100,00

Les mer...

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, I

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 33
Ved H. Ostermann, Oslo 1935

Pris kr 100,00

Les mer...

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, II

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 58
Ved H. Ostermann, Oslo 1944

Pris kr 100,00

Les mer...

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, III

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 59
Ved H. Ostermann, Oslo 1944

Pris kr 80,00

Les mer...

Grønlandske distrikts­beskrivelser forfattet av nordmenn før 1814

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 39
Ved H. Ostermann, Oslo 1937

Pris kr 100,00

Les mer...

Avhandlinger om Grønland 1799–1801

Av Johan Christian Mørch
Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 52
Ved H. Ostermann, Oslo 1942

Pris kr 100,00

Les mer...

Skrivelser angaaende Mathis Iochimsens Grønlands-ekspedition

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser nr. 64
Ved H. Ostermann, Oslo 1946

Pris kr 80,00

Les mer...

Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse

Av Bendix Christian de Fine
Svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli utsendt 1743.
Ved P. Thorson, Stavanger 1952

Pris kr 150,00

Les mer...

Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirke­ordinansen 1607 og 2. Bok av Norske Lov 1687

foranlediget av planene om å revidere kirkelovene 1631–1753.
Ved H. Fæhn, Oslo 1985. Innbundet

Pris kr 300,00

Les mer...

Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirke­ordinansen 1607 og 2. Bok av Norske Lov 1687

foranlediget av planene om å revidere kirkelovene 1631–1753.
Ved H. Fæhn, Oslo 1985. Heftet

Pris kr 250,00

Les mer...

Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632–1677

Ved E. Torkildsen, Oslo 1978. Innbundet

Pris kr 200,00

Les mer...

Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632–1677

Ved E. Torkildsen, Oslo 1978. Heftet

Pris kr 150,00

Les mer...

Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632–1677. Navneregister

Ved T.H. Vigerust, Oslo 2000

Pris kr 50,00

Les mer...

Geistlig edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601–1730

Ved S.H. Finne-Grønn, Kristiania 1918

Pris kr 100,00

Les mer...

Kirke­ordinansen av 1607. Forordning om ekteskapssaker gitt 1582

Faksimile av utgaven fra 1607. Oslo 1985

Pris kr 100,00

Les mer...

Oslo Kapitels protokoller; Forhandlinger 1609–1616

Ved O. Kolsrud, Kristiania/Oslo 1914–49

Pris kr 100,00

Les mer...

Oslo Kapitels protokoller, Kopibøger 1606–1618

Ved O. Kolsrud, Kristiania/Oslo 1913–49

Pris kr 100,00

Les mer...

Den Norske Kirkes Mindeskrift ved Reforma­tionens 400-Aars Jubilæum

Utkast til en norsk Kirkeordinants 1604.
Ved O. Kolsrud, Kristiania 1917

Pris kr 300,00

Les mer...

Brev frå Hans Nielsen Hauge IV

Bind IV: Tillegg, kjeldor, fyrelegg og register.
Ved I. Kvamen, Luther forlag, Oslo 1976

Pris kr 100,00

Les mer...

Norske Eventyr

En systematisk fortegnelse efter trykte og utrykte kilder.
Norske folkeminne II

Ved R.T. Christiansen, Kristiania 1921

Pris kr 100,00

Les mer...

Professor Knud Leems Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari

Handskrift nr. 597. 4to i Kallske samling
Ved T. Hannaas, Kristiania 1923

Pris kr 200,00

Les mer...

Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536–1814

Især vedrørende centraladministrationen.
Av E. Gøbel og K. Sprauten, København/Oslo 1997

Pris kr 250,00

Les mer...

Den Norske Kvæsthuskassa (Krigshospitals­kassa) 1679–1814

med eit tillegg um
Den Norske Officers-enkjekassa.
Ved G. Indrebø, Oslo 1927

Pris kr 75,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplica­tioner og Resolu­tioner 1642–1650, I

Første Bind 1642–1646.
Ved H.J. Huitfeldt og E.A. Thomle, Christiania 1896–1901

Pris kr 130,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650, II

Andet Bind 1647–1650.
Ved H.J. Huitfeldt og E.A. Thomle Christiania 1903–1906

Pris kr 130,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplica­tioner og Resolu­tioner 1662–1669, I

Første Bind 1662–1664.
Ved E.A. Thomle, Christiania 1908–1910

Pris kr 130,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplica­tioner og Resolu­tioner 1662–1669, II

Andet Bind 1664–1665.
Ved E.A. Thomle og S. Kolsrud, Christiania1911–1917

Pris kr 130,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplica­tioner og Resolu­tioner 1662–1669, III

Tredie Bind 1666–1667.
Ved J. Agerholt og B. Jebsen, Oslo 1931

Pris kr 130,00

Les mer...

Statholder­skabets Extrakt­protokol af Supplica­tioner og Resolu­tioner 1662–1669, IV

Fjerde Bind 1668–1669.
Ved J. Agerholt, B. Jebsen og E. Jerve, Oslo 1935

Pris kr 130,00

Les mer...

Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder fraa fyrste helvti av 1600-talet

Handskr. No. 464, 8° i Thottske samling.
Ved T. Hannaas, Kristiania 1911

Pris kr 220,00

Les mer...

Christen Jensøn, Den Norske Dictio­narium eller Glose­bog

Bind III i serien Ældre norske sprogminder
Ved T. Hannaas, Kristiania 1915

Pris kr 220,00

Les mer...