Avhendingssaker 1667–1836

Avhendingssaker 1667–1836 

Eit utval saker om avhending av fast eigedom. Utvalet skal visa både mangfeldet i dei spørsmål praksis har fått seg førelagt og dei liner den har fylgt.

Som hovudstykke er valt å gje att voteringsboka i den endelege avgjerda om kvar sak. I somme tilfelle er og gjeve att domen i den offisielle form frå avsiktsbok eller dombok.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1976

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00