Bergen Bys segl, vaaben, farver og flag

Bergen Bys segl, vaaben, farver og flag

Særtrykk av Bergens Historiske Forenings Skrifter nr. 27, 1921.

Boken om Bergens bysegl og våpen var den første vitenskapelige avhandling om et norsk kommunevåpen. Illustrert utgave med bl.a. et appendix med 20 plansjer.

Ved O. Kolsrud, Bergen 1921

 Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00